Squares More

Geodetic Office

address

Ul. Velimira Škorpika 6

phone

091 971 42 96

e-mail

info@kvadrati-vise.hr

Recording of the performed condition of the road

Evidentiranje izvedenog stanja ceste se izrađuje stupanjem na snagu Zakona o cestama ( NN 84/2011, srpanj 2011 ) kojim se sve javne i nerazvrstane ceste evidentiraju ( upisuju ) u Katastar i Zemljišnu knjigu. Ovaj elaborat izrađuje se na temelju odgovarajuće odluke o razvrstavanju ceste koja je obavezni sadržaj istog, kao i očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti.

The statement must contain the statement:

  • the subject of the geodetic study is a precisely determined road
  • geodetic study from the corresponding condition of the road
  • the road in question was built or reconstructed until the entry into force of the regulations governing the area of ​​registration of public and unclassified roads.

Sami izgled, način izrade kao i njegovi sastavni dijelovi su prilagođeni ( modificirani ) dijelovi iz geodetskih elaborata „PARCELACIJA“ i „UPIS OBJEKTA“ . To je iz razloga što se ovim geodetskim elaboratom definiraju granice (međe) jedinstvene katastarske čestice „Ceste“ na koji se zatim upisuje način uporabe, u 100%  površine, kao objekt „CESTA. Ovaj geodetski elaborat izrađuje se na temelju odgovarajuće Odluke o razvrstavanju ceste koja je obavezni sadržaj istog, kao i očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti.

evidentiranje izvedenog stanja ceste
en_USEnglish