Kvadrati Više

Geodetski ured

adresa

Ul. Velimira Škorpika 6

telefon

091 971 42 96

e-mail

info@kvadrati-vise.hr

Evidentiranje izvedenog stanja ceste

Evidentiranje izvedenog stanja ceste se izrađuje stupanjem na snagu Zakona o cestama ( NN 84/2011, srpanj 2011 ) kojim se sve javne i nerazvrstane ceste evidentiraju ( upisuju ) u Katastar i Zemljišnu knjigu. Ovaj elaborat izrađuje se na temelju odgovarajuće odluke o razvrstavanju ceste koja je obavezni sadržaj istog, kao i očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti.

Očitovanje obavezno sadrži iskaz:

  • predmet geodetskog elaborata točno određena cesta
  • geodetski elaborat iz odgovara izvedenom stanju ceste
  • predmetna cesta izgrađena odnosno rekonstruirana do stupanja na snagu propisa kojim je uređeno područje evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta.

Sami izgled, način izrade kao i njegovi sastavni dijelovi su prilagođeni ( modificirani ) dijelovi iz geodetskih elaborata „PARCELACIJA“ i „UPIS OBJEKTA“ . To je iz razloga što se ovim geodetskim elaboratom definiraju granice (međe) jedinstvene katastarske čestice „Ceste“ na koji se zatim upisuje način uporabe, u 100%  površine, kao objekt „CESTA. Ovaj geodetski elaborat izrađuje se na temelju odgovarajuće Odluke o razvrstavanju ceste koja je obavezni sadržaj istog, kao i očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti.

evidentiranje izvedenog stanja ceste
hrHrvatski