Kvadrati Više

Geodetski ured

adresa

Ul. Velimira Škorpika 6

telefon

091 971 42 96

e-mail

info@kvadrati-vise.hr

Legalizacija objekata

Legalizacija objekata je ishođenje akta kojim se bespravno sagrađen objekt legalizira. Ukoliko objekt nije legaliziran ne može se provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja. Osim toga bez legalnog objekta nije moguće dobiti kredit bez zabilježbe u zemljišno-knjižnom izvatku da za građevinu nije priložena građevinska i uporabna dozvola.

Prednosti leaglizirane nekretnine:

  • Veća tržišna vrijednost nekretnine
  • Evidentirana raspodjela suvlasničkih dijelova u zemljišnim knjigama
  • Prednost kod iznajmljivanja stana
  • Mogućnost dizanja kredita i sl.
  • Dobivanje dozvole za obavljanje djelatnosti
  • Mogućnost dobivanja priključka na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu
  • Traženje poticaja za energetsku obnovu ili druge subvencije iz državnih ili fondova Europske unije

Nakon provedene legalizacije, objekt dobije Rješenje o izvedenom stanju. Po dobivanju Rješenja o izvedenom stanju potrebno je nakon isteka roka za žalbu otići po žig pravomoćnosti (zeleni pečat na prvoj stranici) u ured gdje je Rješenje izdano.

Nakon legalizacije objekta tj. nakon dobivanja pravomoćnog Rješenja o izvedenom stanju potrebno je objekt upisati u katastar i zemljišne knjige. Za upis objekta potrebno je angažirati ovlaštenu geodetsku tvrtku koja će izraditi Geodetski elaborat za upis objekta u katastar i zemljišne knjige.a

legalizacija objekta
hrHrvatski