Kvadrati Više

Geodetski ured

adresa

Ul. Velimira Škorpika 6

telefon

091 971 42 96

e-mail

info@kvadrati-vise.hr

Geodetska podloga

Geodetska podloga je topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom izgrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina. Geodetska podloga izrađuje se u svrhu ishođenja dozvole za gradnju. To je prvi korak koji moramo poduzeti ako planiramo izgradnju objekta na čestici.

Na geodetskoj podlozi prikazano je stvarno stanje terena, što arhitektima olakšava posao zbog projektiranja. Jedna od najvažnijih informacija koju posebna geodetska podloga pruža je svakako visinska konfiguracija terena, koja se može prikazati slojnicama ili kotama (točkama s pridruženom visinom). Prilikom projektiranja, arhitektu je važno znati radi li se o brdovitom području ili ravnici – što je informacija koju katastarski plan ne pruža. Također su prikazani objekti na terenu, granice kulture, putevi, ceste, te najvažnije – među predmetne  čestice, pri čemu je važno naznačiti radi li se o željeznoj ogradi, žici, betonskim stupovima, …

Zakonom je obveza uvedena izrada Geodetske podloge. Česte su situacije da katastarski plan (koji se za određeno područje na zahtjev može zatražiti u nadležnom katastru) ne prati ažurno promjene na zemljištu. Tako je moguće da ono što kopija katastarskog plana koju dobijete u katastru prikazuje jednostavno ne postoji na terenu (npr. objekti davno srušeni) ili obrnuto, na terenu postoji objekt ili čak put, a na katastarskom planu nije prikazan.

Ovlaštena geodetska tvrtka koja posebnu geodetsku podlogu izrađuje za Vas, dužna ju je ovjeriti u nadležnom katastarskom uredu te Vam uručiti minimalno jedan ovjereni primjerak.

geodetska podloga
hrHrvatski